DSC_1539

Szanowni Państwo,

witam na stronie internetowej mojej kancelarii.  Z doświadczenia wiem, jak złożone mogą okazać się sprawy karne, spadkowe czy rodzinne. Dlatego też, świadcząc moje usługi, gwarantuję indywidualne podejście do każdej z nich. Moim celem jest przede wszystkim zapobieganie problemom, a dopiero w dalszej kolejności pomoc w ich rozwiązywaniu. Prowadząc powierzone mi zadania kieruję się zasadami etyki adwokackiej, a w szczególności prowadzę sprawy według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością.

Moja Kancelaria realizuje usługi prawne świadcząc kompleksową obsługę prawną osób fizycznych, przedsiębiorców oraz osób prawnych. Oferuję Państwu pomoc w zakresie prawa karnego, prawa cywilnego oraz rodzinnego świadcząc usługi prawne obejmujące w szczególności:

 • konsultacje i porady prawne w sprawach indywidualnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • przygotowywanie pism wszczynających postępowanie (pozwów, wniosków);
 • sporządzanie odpowiedzi na pozwy;
 • sporządzanie odpowiedzi na wnioski;
 • przygotowywanie sprzeciwów od nakazów zapłaty;
 • przygotowywanie zarzutów od nakazów zapłaty;
 • sporządzanie skarg na orzeczenia referendarzy sądowych;
 • sporządzanie zażaleń;
 • sporządzanie apelacji;
 • sporządzanie wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych;
 • sporządzanie skarg o wznowienie postępowania;
 • sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • przygotowywanie wniosków o zabezpieczenie roszczeń;
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców w ramach zlecenia stałej obsługi prawnej;
 • reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania i organami administracji publicznej,
 • uczestniczenie w negocjacjach;

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszam na osobiste spotkanie, podczas którego zaproponuję formę usług prawnych dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Z poważaniem
adw. Małgorzata Skarzyńska