Klienci indywidualni

DSC_1618

Kancelaria oferuje klientom indywidualnym obsługę spraw z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego, w tym udzielanie porad prawnych oraz reprezentację w postępowaniu przed sądami.

Zakres usług Kancelarii w zakresie prawa cywilnego obejmuje:

1) sprawy o zapłatę w tym dochodzenie należności z faktur oraz umów;
2) sprawy związane z obrotem nieruchomościami;
3) sprawy z zakresu ubezpieczeń majątkowych;
4) uzgadnianie treści ksiąg wieczystych i inne sprawy dotyczące nieruchomości;
5) dochodzenia roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
6) sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie za krzywdy oraz szkody osobowe i rzeczowe doznane np. w wypadkach komunikacyjnych;
7) sprawy o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności;
8) sprawy o unieważnienie umowy;
9) sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych,
10) sprawy o odszkodowania za szkody majątkowe;
11) sprawy o zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe;
12) sprawy z zakresu skargi pauliańskiej;
13) sprawy o zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów poniesionych na rzecz wspólną;
14) sprawy o zasiedzenie;
15) sprawy o naruszenie posiadania;
16) służebności;

Zakres usług Kancelarii w zakresie prawa rodzinnego obejmuje sprawy o:

1) rozwód;
2) separację;
3) ustanowienie rozdzielności majątkowej (również z datą wsteczną);
4)unieważnienie małżeństwa;
5)alimenty;
6)ustalenie , zaprzeczenie ojcostwa;
7) władzę rodzicielską;
8) kontakty z dzieckiem;
9) odszkodowanie za nie wykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie kontaktów z dzieckiem;
10) sprawy związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego;
11) podział majątku wspólnego;
12) ubezwłasnowolnienie;
13) uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroków rozwodowych sądów zagranicznych za skuteczne;

Zakres usług Kancelarii w zakresie prawa spadkowego obejmuje:

1)postępowania o stwierdzenie nabycia spadku;
2) sprawy o dział spadku;
3) sprawy o przyjęcie bądź odrzucenie spadku;
4) sprawy o unieważnienie testamentu;
5) sprawy o uznanie za zmarłego;
6) sprawy o zwolnienie wykonawcy testamentu;
7) sprawy o zachowek;

Kancelaria oferuje klientom indywidualnym obsługę spraw z zakresu prawa karnego, w tym udzielanie porad prawnych oraz reprezentację w postępowaniu przed sądami. W zakresie obsługi spraw z zakresu prawa karnego oferuję reprezentację w charakterze:


1) obrońcy podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję lub prokuraturę;
2) obrońcy oskarżonego przed sądem;
3) reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary);
4) reprezentowania osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym;
5) reprezentowania osób poszkodowanych w postępowaniu sądowym (oskarżyciel posiłkowy);
6) dochodzenia roszczeń z tytułu nawiązki i naprawienia szkody w postępowaniu karnym;